GAZİ ÜNİVERSİTESİ - AYDINLATMA TASARIM YARIŞMASI

Açıklama

GAZİ ÜNİVERSİTESİ - AYDINLATMA TASARIM YARIŞMASI

Yeterli katılım sağlanamadığından dolayı yarışma ileri bir tarihte tekrarlanacak şekilde ertelenmiştir.


Bahar Aydınlatma, 1986dan günümüze, 37 yıl boyunca üretmekte ve gelişmektedir. Son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile Türkiye’nin en büyük dekoratif aydınlatma üreticisi olarak tüm yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Bahar Aydınlatma olarak, uluslararası rekabet avantajımızı koruyabilmek, yeni ve özgün koleksiyonlar oluşturmak, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmek, aydınlatma tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Bahar Aydınlatma Tasarım Yarışması’nın ilkini düzenlemektedir. Yarışma, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenmektedir. Yarışmanın web sitesi https://www.baharaydinlatma.com.tr/yarisma olup, tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.
Anadolu’dan çıkan; bilim, sanat ve felsefede dönemlerinin çok ilerisinde oldukları bilinen ve Antik Yunan kültürünün temelini atan kadim Anadolu Halkı ışık insanları Luviler’den feyzle kültürümüzün markamıza yansımasından gurur duyuyoruz. Bu yarışmanın amaçları; • Ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi, Aydınlatma sektöründe özgün tasarımların ortaya çıkarılması, • Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve tasarım becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması, • Üniversite-Sanayi iş birliğine katkıda bulunulması,
Yarışmaya başvuru yapmak için https://www.baharaydinlatma.com.tr/yarisma adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız. • Yarışmaya başvurusu yapılan tasarım, A3 boyutunda en fazla 3 paftadan oluşmalıdır ve dijital ortamda hazırlanarak teslim edilecektir. • Paftalarda teknik çizim, 3D modelleme, malzeme önerisi bulunmalıdır • Tüm tasarım paftalarının, sağ üst köşesine tasarımcının tercih ettiği RUMUZ yazılmalıdır. Rumuz, 3 Harf ve 4 Rakamdan oluşmalıdır. Örn: ABC1234. Rumuzda, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır. • Başvuru formunda yer alan bilgiler doldurularak, başvuru tamamlanmalıdır.
Yarışmaya katılım için başvuracak adayların; • Gazi Üniversitesi Mimarlık Lisans veya Endüstriyel Tasarım Lisans bölümlerinde öğrenci olmaları gerekmektedir • Yarışmaya katılım bireysel veya ekip olarak gerçekleştirilebilir. Ekipler, en fazla 4 kişiden oluşabilir ve ekip lideri olarak bir ekip üyesi gösterilmelidir. • Ekibin dereceye girmesi durumunda, yarışma ödülü ekip liderine verilir.
Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır. Dekoratif aydınlatma kategorisine özel tasarımlar değerlendirilecektir. • Yarışmaya, en fazla 2 (iki) tasarım projesi ile başvuru yapılabilir. • Yarışmaya başvuran tasarımlar, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. • Yarışmaya katılan tasarımlar üzerinde jüri üyelerinin genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.
• Tasarımlar, teknik şartnameye uygunluk, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak uygulanabilirlik, koleksiyon oluşturabilme potansiyeli gibi hususlar açısından değerlendirilecektir
Son Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2024 Saat 23:59 Ön İnceleme Aşaması : 16-20 Temmuz 2024 Teslim alınan başvurular, şartnamenin idari koşullarına uygunluğu açısından Jüri üyelerinin oluşturacağı komisyon tarafından Ön İncelemeye tabi tutulacaklardır. Jüri Değerlendirmesi : 23-25 Temmuz 2024 Ön İnceleme aşamasında şartnameye uygun olarak teslim alınan başvurular, Jüri Değerlendirmesi aşamasında akademisyen jüriler ve/veya sektör temsilcileri tarafından puanlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, finale kalan 3 yarışmacı para ödülü ile ödüllendirilecektir. 4. Ve 5. Yarışmacılar –istedikleri tadirde- staj imkanından faylanacaktır. Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması: 26 Temmuz 2024 Finale kalan yarışmacıların isimleri, yarışmaya ait web sitesinde ilan edilecek ve kendileri ile irtibata geçilecektir. Bahar Aydınlatma ziyareti ile tasarım ve üretim aşamalarını yerinde inceleme imkânı bulacaklardır. Ödül Töreni Ödül alacak yarışmacıların ödülleri 28 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecektir.
Yarışmanın finalinde dereceye girenlere Bahar Aydınlatma tarafından aşağıda belirtilen ödüller verilecektir Birincilik Ödülü: 25.000 TL İkincilik Ödülü: 15.000 TL Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL Ayrıca yarışmada finale kalan yarışmacılara, plaket hediye edilecektir.
Seçici kurul daha sonra ilan edilecektir.
• Gerekli görülen hallerde, yarışma takviminde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular, yarışmanın web sitesinden iletilecektir. • Yapılan başvuru sayısının 75’in altında kalması durumunda, yarışma iptal edilebilir. • Bahar Aydınlatma, yarışmada dereceye giren tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek ve satışını yapmak haklarına süresiz sahip olacaktır. • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; tasarımcı veya tasarım sahibi olarak ad/adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır. • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Bahar Aydınlatmayı bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen tasarım ve söz konusu tasarımın sahibi yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. • Ödül kazanan tasarımın iptal edilmesi halinde, iptal edilen tasarımın yerine en çok oyu alan sıradaki yarışmacının tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır. • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir. • Adaylar, yarışmaya katılmakla bu şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar. • Üretime geçilecek tasarımcının ürününde yapılan teknik destek sonrasında çıkan yeni model için örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek ve satışını yapmak haklarına süresiz sahip olacaktır.

Bu yarışma sona ermiştir.